kop03

Visie

Taal is onze gereedschapskist
De taal die we spreken vormt de verbindende factor tussen onze binnen- en buitenwereld. We hebben in onze moedertaal leren denken, onze gevoelens uiten, betekenis geven aan wat er gebeurt om ons heen.
Kinderen vullen als het ware hun begrippen-gereedschapskistje als ze een taal leren spreken. Met een goed gevulde kist kunnen ze mooie tafelpoten maken. Is het gereedschapskist half gevuld dan zijn de tafelpoten eenvoudig. Als het kistje bijna leeg is kunnen ze wel contact maken maar niet echt een tafelpoot maken.
Als dus je taalgereedschapskist goed gevuld is, ben je in staat om gevarieerde taaloutput te produceren.
In de lessen TheaterNt2 ervaren deelnemers dat hun gereedschapskist al goed gevuld is omdat ze de begrippen al kennen.

Onthouden door veel doen
Men zegt dat je 5% van wat je hoort goed onthoudt en dat je 75% van wat je doet goed onthoudt. Dit pleit voor veel praten in de praktijk. Jan Hulstijn, hoogleraar Tweedetaalverwerving aan de Universiteit van Amsterdam zegt in zijn artikel: „Talen leer je door te doen, doen en nog eens doen”.

Spel
Theater en spel overstijgen de taal en cultuur en maken de verbinding mogelijk tussen hoofd: het leren van de nieuwe taal; en hart: het in contact treden met de ander.

TheaterNt2

adres
Hemonystraat 45 hs
1074 BN Amsterdam

© copyright TheaterNt2 2023

contactpersoon
Marjolein Hesseling
info@theaternt2.nl