kop02

Wat is TheaterNt2

Het zit al in de naam: werken aan de Nederlandse spreekvaardigheid voor Nt2-leerders (anderstaligen die Nederlands leren) met inzet van theatermiddelen. In de lessen TheaterNT2 staan drie elementaire voorwaarden voor geslaagde communicatie centraal: het grote belang van non-verbale communicatie, van actief luisteren en van de intentie tonen tot contact maken.

Inhoud trainingen, activerende werkvormen in een veilige setting
Tijdens de lessen wordt gewerkt met Energizers, spelopdrachten, theateroefeningen en presentaties. De werkvormen zijn voornamelijk interactief: cursisten of leerlingen maken met elkaar in de Nederlandse taal afspraken over de spelopdracht. Omdat de spelopdracht de focus vormt, is het correct gebruik van Nederlands ondergeschikt en verloopt het Nederlands spreken veel vloeiender.
Deelnemers krijgen feedback op de taaluitingen en de setting is veilig zodat ze zich uitgenodigd voelen tot experimenteren en contact maken met elkaar. Het resultaat: echte communicatie met eigen inbreng van de deelnemers.

De doelgroep
Jongeren en volwassenen die willen werken aan hun Nederlandse spreekvaardigheid.

TheaterNt2

adres
Hemonystraat 45 hs
1074 BN Amsterdam

© copyright TheaterNt2 2023

contactpersoon
Marjolein Hesseling
info@theaternt2.nl